Dane wnioskodawcy:
Nazwa: Nazwa wnioskodawcy jest wymagana
Telefon:
Email: Adres email jest wymagany
Rodzaj sieci:
Rodzaj budynku:
Mieszkalny jednorodzinny
Mieszkalny wielorodzinny
Działka budowlana
Inny
Lokalizacja nieruchomości:
Ulica:
Numer działki:
Miejscowość:
Miesięczne zapotrzebowanie wody, podawane wyłącznie dla innych niż mieszkalny jednorodzinny.
a. Cele bytowo-gospodarcze Qśrd [m3/d]
b. Technologiczne Qśrd [m3/d]
c. Przeciwpożarowe Qśrd [m3/d]
Miesięczna ilość odprowadzonych ścieków, podawane wyłącznie dla innych niż mieszkalny jednorodzinny.
a. Cele bytowo-gospodarcze Qśrd [m3/d]
b. Technologiczne Qśrd [m3/d]
Stan faktyczny obiektu:
Czy obiekt posiada lokalne ujęcie wody?
Tytuł prawny obiektu:
Sposób odbioru dokumentacji:
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.Podaj wynik:

Anuluj